Funam Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław
tel.: 71 364 37 57 faks : 71 364 55 23 napisz do nas info@funam.pl

Home
»Stacje uzdatniania wody«
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
» Fontanny «
Lista realizacji
Referencje
Kontakt
do góry do góry
Baseny kąpielowe prywatne
basen prywatny Przed przystąpieniem do realizacji projektu konieczna jest konsultacja ze specjalistyczną firmą realizującą kompleksowo projektowanie i wykonanie basenu. Ma to na celu skonfrontowanie swoich wyobrażeń o basenie z realiami dotyczącymi wykonania, a także z przyszłymi szacunkowymi kosztami inwestycji. Szczególnie dotyczy to basenu krytego, który z reguły jest tylko fragmentem szerszego projektu domu czy rezydencji. Ponieważ tylko w tym przypadku prace koncepcyjne i projektowe zalecane są architektom, którzy w swojej wizji nie zawsze muszą uwzględnić specyfikę budowy basenu, na nich spoczywa obowiązek konsultacji z firmą specjalistyczną celem uwzględnienia w projekcie wymogów związanych z budową, pracami instalacyjnymi, rozmieszczeniem urządzeń zapewniających przyszłe bezproblemowe użytkowanie i obsługę basenu. W mniejszym stopniu problemy te tyczą basenów odkrytych, jako że stanowią one wyodrębniony obiekt, za którego projektowanie i wykonawstwo w całości odpowiada specjalistyczna firma basenowa.
W przypadku projektowania i budowy basenu należy dokonać wyboru: rodzaj niecki basenowej, sposobu jej wyłożenia, sposobu doprowadzenia i odprowadzenia wody z basenu, technologii uzdatniania wody i właściwej jej pielęgnacji, ewentualnego ogrzewania wody, materiałów instalacyjnych i urządzeń, a także elementów wyposażenia basenów i atrakcji basenowych oraz dodatkowo dla basenów krytych rozstrzygając kwestię ogrzewania wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia basenowego. W powyższym zakresie Funam korzysta z produktów renomowanych firm basenowych m.in.: Bayrol , MTH, Rivera Pool, Starite (Niemcy), Praher (Austria), IBG (Holandia), Maytronics (Izrael).

Niecki basenowe
Dla basenów odkrytych (ogrodowych) Funam poleca gotowe niecki blaszane serii Sunny Pool (owalne, ósemkowe, okrągłe) lub niecki składane segmentowe serii Sunn Star. Dla obu modeli przed montażem należy wykonać wykop, wylać płytę denną, ułożyć drenaż z uwagi na wody gruntowe oraz postawić dla niektórych kształtów niecek murki oporowe. Nieckę wykłada się gotowym wkładem PCV. Innym rozwiązaniem są eleganckie gotowe niecki z poliestru firmy Rivera Pool, gdzie dodatkową czynnością będzie wykonanie tylko wykopu w gruncie i ewentualne ułożenie drenażu. Możliwe jest również wykonanie bocznych ścian basenu z bloczków styropianowych (unika się szalowania) będą one wykonane tradycyjne, tzn. wylane w całości z żelbetu. W przypadku niecki żelbetowej, którą stosuje się głównie do basenów krytych, należy pamiętać o uzbrojeniu jej w niezbędne przejścia wynikające z przyjętej cyrkulacji obiegu wody basenowej.

Wyłożenie niecki
Z reguły do basenów odkrytych stosuje się folię basenową (np. Arko-plan), a do basenów krytych płytki ceramiczne basenowe (Buchtal, Florgress) bądź mozaikę (np. Ezarri). Mozaika daje większe możliwości w zakresie plastycznych kompozycji na dnie, ścianach bocznych basenu lub wystroju pomieszczenia basenowego.

Hydraulika basenu
Woda w basenie musi znajdować się cały czas w obiegu. Doprowadzenie wody do basenu odbywa się za pośrednictwem dysz napływowych umieszczonych w zależności od typu basenu: w dnie niecki, na ścianie krótszej lub na ścianach dłuższych. Odprowadzenie wody z basenu odbywa się spustem dennym, za pośrednictwem skimmera lub poprzez rynny przelewowe. W basenie skimmerowym zasilanie odbywa się dyszami umieszczonymi na krótszej ścianie basenu, a odbiór ze skimmera lub skimmera i spustu dennego, a w basenie z rynną przelewową z dysz dennych lub dysz umieszczonych w dłuższych ścianach basenu, a odbiór przez rynnę przelewową. Zastosowanie skimmera powoduje, że lustro wody jest obniżone o 20-30 cm od krawędzi basenu, a przy rynnie przelewowej lustro wody równe jest z krawędzią basenu. Należy pamiętać, że basen z rynną przelewową wymaga dodatkowego zbiornika wyrównawczego. Jest on wyraźnie droższy od skimmerowego i częściej jest budowany w basenach krytych.

Obieg i filtracja
Obieg wody zapewnia pompa obiegowa, za którą umieszczony jest filtr basenowy. Może to być najprostszy filtr zintegrowany z pompa zawieszoną na krawędzi basenu (system MTH) lub moduł filtracyjny składający się: z tworzywowego zbiornika filtracyjnegowypełnionego złożem piaskowo-żwirowym, pompy obiegowej (np. Starite) i zaworu szściopołożeniowego (np. Praher). Całość połączona jest rurami i kształtkami z PCV klejonego (IBG) lub elastycznym systemem rurarzowym FlexFit (IBG). Okresowo należy płukać filtr w przeciwprądzie. Ułatwia to zawór sześciopołożeniowy ręczny lub automatyczny ze sterownikiem czasowym (zawór Superstar-Praher).

Uzdatnianie i pielęgnacja wody
Przyjemność z zażywania kąpieli będzie miała miejsce tylko wówczas, jest jakość, klarowność wody oraz jej czystość szczególnie pod względem bakteriologicznym będzie bez zarzutu. Stąd konieczność chemicznego uzdatniania wody zapewniającego procesy: koagulacji mikrodrobin, dezynfekcji, korekty odczynu wody, zapobiegania rozrostowi glonów itp. Właściwe uzdatnianie osiąga się poprzez ręczne lub automatyczne dozowanie odpowiednich środków chemicznych w stanie stałym (ręczne) lub płynnym (automatyczne).

Czyszczenie basenowe
Niezależnie od ciągłego filtrowania wody utrzymanie basenu w czystości wymaga okresowego czyszczenia dna oraz boków basenu. Można tego dokonać odkurzaczami ręcznymi (Ocean Vac firmy Praher) lub automatycznymi (Dolphin 2001, 2002 firmy Maytronics).

Atrakcje basenowe
to dodatkowe kompletne urządzenia służące do znacznego podwyższenia komfortu użytkowania basenu. Do najbardziej popularnych należą: przeciwprąd (Tajfun), wodospady mini i maxi, gejzery powietrzne denne, masaże wodno-powietrzne jedno-, czterodyszowe montowane w bocznych ścianach basenu (typ CombiWhirl),kanapy powietrzne (np. Fitstar), armatkigrzyby wodne itp.

Przykrycia basenowe
Zapobiegają parowaniu wody, obniżaniu jej temperatury, jak również chronią przed zabrudzeniem wody w basenach ogrodowych. Do dyspozycji użytkownika są przykrycia od najprostszych typu Folia Solar, aż po automatyczne przykrycia typu Bieri.

Zadaszenia basenu
W basenach ogrodowych znaczne wydłużenie okresu użytkowania osiąga się przez zastosowanie przesuwnego zadaszenia (np. Alutherm). Przesuwne elementy konstrukcji nośnej wykonane są z profili aluminiowych, a ich wypełnienie z różnokolorowego poliwęglanu komórkowego.

Oświetlenie
basenu jest nieodzownym elementem jego wyposażenia. Najczęściej stosuje się halogenowe reflektory podwodne lub rzadziej światłowodowy system typu Fiber Optics (IBG) dający niezapomniane, wielokolorowe efekty wizualno-świetlne.

Paweł Rosienkiewicz

Kontakt :
tel.: 071 364 37 57
e-mail : baseny@funam.pl
© 2010 Funam Sp. z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone. dezynfekcja wody basenowej - czyszczenie basenów - pompy dozujace - analiza wody
elektroliza soli - fotometry - stacje dozujace