Funam Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław
tel.: 71 364 37 57 faks : 71 364 55 23 napisz do nas info@funam.pl

Home
»Stacje uzdatniania wody«
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
» Fontanny «
Lista realizacji
Referencje
Kontakt
do góry do góry
Filtry do odmanganiania i odżelaziania wody
Przeznaczenie i charakterystyka techniczna filtra.
Filtr jest przeznaczony do usuwania związków żelaza i manganu z wody i umożliwia uzdatnianie wód o łącznej zawartości żelaza i manganu do 8 mg/dm3 przy odczynie wody pH = 7,5. Ilość związków żelaza w wodzie pitnej nie powinna wynosić więcej niż 0,5 miligrama Fe/dm3, a ilość manganu nie więcej niż 0,1 miligrama Mn/dm3. Dla odbiorców wody najbardziej kłopotliwe jest żelazo w postaci rozpuszczonej lub koloidalnej. W momencie poboru woda jest praktycznie przeźroczysta i bezbarwna, a dopiero po napowietrzeniu lub zagotowaniu zmienia barwę i wytrącają się z niej rdzawe osady związków żelaza. W wyniku używania takiej wody następuje zarastanie instalacji, zażółcanie urządzeń sanitarnych i domowych, bielizny itp. Ponadnormatywne zawartości związków żelaza i manganu w wodzie w bardzo istotny sposób wpływają na pogorszenie jej właściwości zdrowotnych i smakowych. W zależności od składu fizyko-chemicznego oraz potrzebnej ilości wody uzdatnionej możliwe jest połączenie kilku filtrów w układ szeregowy lub równoległy. Parametry techniczne filtra pozwalają na instalowanie go w hotelach, pralniach, szpitalach, restauracjach, domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych, małych zakładach produkcyjnych itp.
Na proces usuwania związków żelaza i manganu składają się :
napowietrzenie surowej wody (uzyskuje się przez wpięcie wody surowej do hydroforu od strony poduszki powietrznej) i filtracja przez złoże katalityczne. Odżelazianie polega na przeprowadzeniu związków żelaza łatwo rozpuszczalnych w wodzie w związki trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Dzięki swoim silnie utleniającym właściwościom złoże umożliwia wytworzenie tlenków żelaza na powierzchni ziarn. Następuje wówczas sorpcja wodorotlenku żelazawego i żelazowego w górnych warstwach złoża oraz zostaje ułatwiona flokulacja cząstek wodorotlenku żelazowego i ich filtracja. Proces usuwania manganu jest bardzo złożony. Złoże filtracyjne pozwala podnieść stopień utleniania manganu i wydzielenie go z wody w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu. Proces ten zachodzi w głębszych warstwach złoża. Regeneracja złoża polega na wiązaniu przez nie tlenu rozpuszczonego w wodzie napowietrzonej oraz na prawidłowo dobranym procesie płukania złoża wodą.
Filtr wykonano
w postaci zbiornika stalowego, do którego górnej części przykręcony jest sześcioma śrubami zawór 6-położeniowy. Zbiornik filtra zabezpieczony jest antykorozyjnie zewnętrznie i wewnętrznie. Zabezpieczenie wewnętrzne wykonano farbami epoksydowymi, atestowanymi do kontaktu z wodą pitną.
Eksploatacja filtra
W czasie eksploatacji filtra wytrącone na złożu związki żelaza i manganu powinny zostać usunięte do kanalizacji w ustalonych odstępach czasu. Następuje to w procesie przeciwprądowego płukania filtra wodą. Zastosowany w filtrze zawór 6-położeniowy bardzo upraszcza ten proces. Płukanie filtra polega na prostym przestawieniu dźwigni zaworu w odpowiednio oznakowane pozycje. Zastosowanie zaworu ze sterownikiem czasowym uwalnia użytkownika od ręcznej obsługi filtra.
Dane techniczne filtrów :
Charakterystyka techniczna filtra FM-0,3 FM-0,45 Filtry
pojemność filtra 0,078 m3 0,2 m3
średnica filtra 310 mm 457 mm
wysokość filtra 1360 mm 1580 mm
maks. ciśnienie robocze 0,35 MPa 0,35 MPa
masa filtra 150 kg 330 kg
maks. wydajność filtracji 1,3 m3/h 2,6 m3/h
powierzchnia filtracji 0,07 m2 0,164 m2
efektywna wysokość złoża 1000 mm 1200 mm
złoże filtracyjne ~100 kg ~230 kg
zbiornik filtracyjny 1 szt. 1 szt.
zawór 6-położeniowy 1 szt. 1 szt.
filtr posiada atest PZH W/721/95 W/721/95
© 2010 Funam Sp. z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone. dezynfekcja wody basenowej - czyszczenie basenów - pompy dozujace - analiza wody
elektroliza soli - fotometry - stacje dozujace