Funam Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław
tel.: 71 364 37 57 faks : 71 364 55 23 napisz do nas info@funam.pl

Home
»Stacje uzdatniania wody«
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
» Fontanny «
Lista realizacji
Referencje
Kontakt
do góry do góry
Pielęgnacja wody w basenie
1. Zasady pielęgnacji wody w basenie
Woda w basenie "żyje", gdyż jest każdego dnia wystawiona na różnego rodzaju obciążenia. Każdy kąpiący się i otaczające basen środowisko wprowadzają nieuchronnie do wody basenowej zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Jeżeli nie uczynicie Państwo nic, wówczas woda w basenie w krótkim czasie stanie się mętnym bajorem, gdyż przy braku uzdatniania zapewnia doskonałe warunki dla rozwoju bakterii i glonów (alg).
basen żyje
Proszę napełnić wiadro wodą wodociągową i pozostawić je na kilka dni. Jeżeli włożycie teraz Państwo rękę do wiadra to odczujecie, że jego ścianki są śliskie. Ten śliski nalot stanowią bakterie, gdyż woda nie została zdezynfekowana.
Jeżeli pozostawicie Państwo wiadro na słońcu, to zauważycie dodatkowo zazielenienie wody spowodowane rozwojem glonów.
Jeśli do tego woda wodociągowa jest relatywnie twarda to po kilku dniach ścianki wiadra będą się chropowate. Jest to tak zwany kamień (osady wapnia); gdyż wapń zawarty w wodzie osadził się na ściankach w formie kryształków. Jeśli zmierzycie Państwo odczyn wody w wiadrze i porównacie ją z wartością pH wody wodociągowej to stwierdzicie, że woda w wiadrze ma znacznie wyższą wartość pH niż woda wodociągowa.
Ten mały eksperyment może przekonać Państwa, jak nieodzowna jest pielęgnacja wody w basenie:
 • jeśli jej Państwo nie zdezynfekują, to zaczną rozwijać się bakterie
 • jeśli nie podejmą Państwo żadnych kroków przeciwko rozwojowi glonów, woda w niedługim czasie stanie się zielona
 • jeśli Państwo nic nie uczynicie, aby zapobiec osadzaniu się kamienia, to ściany basenu mogą stać się szorstkie
 • jeśli Państwo nie skorygujecie wartości pH, to wkrótce znajdzie się ona poza idealnym zakresem
Każdy właściciel basenu, który wierzy, że bez opisanych wyżej zabiegów będzie miał długo przyjemność z kąpieli, zostanie po kilku dniach smutnie doświadczony. Procesy opisane w przeprowadzonym eksperymencie przebiegają szybciej, gdyż woda w basenie jest cieplejsza.
Seria podjętych środków fizycznych i chemicznych pomoże Państwu zapewnić utrzymanie higienicznie i krystalicznie czystej wody, pozbawionej również nieprzyjemnych zapachów.
2. Schemat funkcjonowania basenu
Podstawą rutynowego uzdatniania wody jest jej prawidłowa cyrkulacja i filtracja (pielęgnacja fizyczna), jak również dodawanie środków chemicznych (pielęgnacja chemiczna). Fizyczne i chemiczne procedury uzdatnianie wody uzupełniają się wzajemnie i są jednakowo istotne w efektywnej jej pielęgnacji. Zasada przepływu wody w basenie jest przedstawiona na poniższym rysunku.
schemat basenu
Sama cyrkulacja i filtracja nie wystarczają jednak, aby utrzymać wodę klarowną i wolną od mikroorganizmów. Dlatego nieuniknione jest chemiczne uzdatnianie wody. Bakterie, grzyby i wirusy są niszczone przez środki dezynfekcyjne, natomiast preparaty przeciw glonom zapobiegają ich rozwojowi. Najdrobniejsze zanieczyszczenia i zmętnienie wody może być usunięte poprzez koagulację.
Każdy użytkownik basenu musi więc pielęgnować wodę chemicznie, aby zażywać kąpieli w higienicznej wodzie.
Do właściwej pielęgnacji potrzebny jest pewien zakres wiedzy o uzdatnianiu wody w basenie, jak również znajomość funkcji określonych środków chemicznych. Opieka nad wodą w basenie zajmuje nie więcej niż 10 minut tygodniowo i po krótkim czasie staje się czystą rutyną.
3. Fizyczne uzdatnianie wody
Przy właściwej cyrkulacji wody w basenie większość większych zanieczyszczeń zatrzymuje się na filtrze. Generalnie zalecamy, aby pompa obiegowa pracowała tak długo, by całkowita objętość wody została przefiltrowana co najmniej 2–3 razy w ciągu dnia. Odpowiada to zwykle dziennemu czasowi filtracji (pracy pompy) od 6 do 8 godzin.
Jeśli posiadacie Państwo filtr piaskowy, musi być on co tydzień płukany wstecznie, a następnie woda w basenie powinna być uzupełniona. Basen Państwa będzie w wyniku tego zabiegu uzupełniany świeżą wodę. Przy zastosowaniu innych filtrów niż piaskowe obowiązuje ta sama zasada. Muszą one być również oczyszczone, a co tydzień musi być zapewnione minimum 3% dopływu świeżej wody w stosunku do objętości basenu.
Inne zanieczyszczenia, które mogą dostać się do basenu i nie zostaną usunięte w procesie filtracji należy usuwać ręcznie za pomocą siatek albo przy użyciu odkurzacza.
4. Chemiczne uzdatnianie wody
Chemiczne uzdatnianie wody składa się z czterech kolejnych etapów:
 1. Regulacja wartości pH
 2. Dezynfekcja wody
 3. Zapobieganie rozwojowi glonów
 4. Koagulacja
Przy dezynfekcji wody użytkownik może sam wybierać spośród trzech różnych programów dotyczących dezynfekcji wody:
 • dezynfekcja wody aktywnym tlenem
 • dezynfekcja wody chlorem
 • dezynfekcja wody bromem
4.1 Regualacja wartości pH
Wartość pH wody pokazuje w jakim stopniu woda jest kwaśna czy zasadowa. Oprócz tego odczyn wody jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania stosowanych środków dezynfekcyjnych.
Optymalne warunki pielęgnacji wody występują przy wartości pH leżącej w granicach 7,0–7,4. Wartość pH może się jednak mocno się wahać w zależności od twardości wody oraz jej temperatury i dlatego musi być regularnie, to znaczy przynajmniej raz w tygodniu kontrolowana. Odbywa się to tradycyjnie za pomocą zestawu testowego Pool-Tester firmy BAYROL. Jedną tabletkę Phenol Red należy rozpuścić w kuwecie pomiarowej napełnionej wodą z basenu, a kolor jaki przybierze woda porównuje się ze skalą kolorów. Znacznie wygodniej dokonywać jest pomiarów paskiem testowym QuickTest firmy BAYROL (patrz strona 21). Pomiar wartości pH stanie się w takim przypadku dziecinną zabawą.
Jeżeli wartość pH jest za niska (woda za kwaśna) względnie za wysoka (woda zbyt zasadowa) mogą wystąpić następujące problemy:

kwaśna
0
idealna
7,0 - 7,4
zasadowa
14
Problemy
Korozja metali Podrażnienie skóry i oczu
Erozja fug płytek ceramicznych Pogorszenie efektywności dezynfekcji
Pogorszenie efektywności koagulacji Pogorszenie efektywności koagulacji
Tendencja do tworzenia osadów wapiennych

Regularne korygowanie wartości pH zmniejsza zużycie środków dezynfekcyjnych, gdyż skuteczność ich działania jest osłabiona przy podwyższonym pH. efektywność dezynfekcji
4.2 Dezynfekcja wody
W wodzie basenowej panują korzystne warunki do rozwoju rozmaitych mikroorganizmów (bakterii, grzybów i glonów). Niewielka tylko część bakterii i grzybów ma działanie chorobotwórcze stanowiąc zagrożenie infekcji dla kąpiących, ale nawet nieszkodliwe bakterie i grzyby mogą tworzyć śliskie osady i zmętnienie wody. Dlatego konieczna jest dezynfekcja wody w celu skutecznego zniszczenia mikroorganizmów i utrzymywania jej w stanie higienicznie czystym.
Dezynfekcji wody można dokonać jedną z wymienionych niżej metod:
 • Dezynfekcja wody chlorem
 • Dezynfekcja wody aktywnym tlenem
 • Dezynfekcja wody bromem
a) Dezynfekcja wody chlorem

Konwencjonalna dezynfekcja chlorem działa nie tylko bakteriobójczo, lecz także usuwa na drodze utleniania (tak zwanego zimnego spalania) nieodfiltrowane zanieczyszczenia organiczne. Klasyczna dezynfekcja wody chlorem jest najbardziej pewną metodą, zwłaszcza gdy zanieczyszczenie wody jest szczególnie duże, na przykład przy długotrwałej, wysokiej temperaturze wody ponad 28°C, czy też w wyniku wnoszenia do niej dużej ilości zanieczyszczeń. Wraz z rozwojem stabilizowanych produktów chlorowych preparaty są coraz łatwiejsze w stosowaniu, a zawarty w nich chlor jest lepiej wykorzystywany.
Zaletami produktów chlorowych w postaci stałej są:
wysoka zawartość aktywnego chloru, pełna rozpuszczalność bez pozostawiania osadów oraz minimalny wpływ na wartość pH. Zawarty w tych produktach stabilizator (kwas izocyjanurowy) zapobiega niepożądanej utracie chloru, szczególnie w przypadku wysokiego nasłonecznienia.

b) Dezynfekcja wody aktywnym tlenem

Konsumenci poszukują obecnie delikatniejszych niż chlorowa metod uzdatniania wody i widać zdecydowany wzrost użycia tego typu programów, a w szczególności wrastającą popularność aktywnego tlenu.
Program pielęgnacyjny z użyciem aktywnego tlenu ma szereg zalet:
 • Brak zapachu chloru.
 • Szczególna przyjazność dla skóry.
 • Brak podrażnień skóry i oczu.
 • Woda jest widocznie przyjemna i porównywalna z wodą naturalną.
 • Po kąpieli skóra nie jest przesuszona, a włosy nie są szorstkie.
 • Zastosowanie aktywnego tlenu nie wywołuje pienienia wody i nie zmienia wartości pH. Brak metali ciężkich nie stwarza ryzyka powstawania plam. Ponadto proces ten jest kompatybilny z chlorowaniem, to znaczy przejście na chlor czy chlorowanie szokowe może nastąpić w każdym momencie.
 • Pielęgnacja aktywnym tlenem daje całkowitą i niezawodną ochronę dezynfekcyjną.
 • Program zawiera także skuteczną ochronę przed rozwojem glonów (etap 3 pielęgnacji).
c) Dezynfekcja wody bromem

Dodatkową alternatywą chlorowania jest dezynfekcja bromem. Brom podobnie jak chlor jest halogenem i nadaje się doskonale do dezynfekcji wody basenowej. Skutecznie niszczy bakterie, wirusy i grzyby, a poprzez utlenianie usuwa organiczne zanieczyszczenia w wodzie.
Brom ma następujące zalety:
 • Brom nie ma dokuczliwego, nieprzyjemnego zapachu chloru.
 • Nie działa drażniąco na skórę i oczy.
 • Brom nie zawiera wapnia, ma neutralne pH i można go stosować przy każdej twardości wody.
 • Brom zapewnia optymalne bezpieczeństwo dezynfekcji dzięki większej tolerancji dla wartości pH wody. Przy podwyższonej wartości pH do 8,0 nadal 87% składników dezynfekcyjnych jest skutecznych w porównaniu do 33% dla chloru.
Tego rodzaju proces pielęgnacji wody jest szczególnie zalecany tam, gdzie zapach chloru jest nie do przyjęcia, nie mniej jednak nie można zrezygnować z dużej pewności dezynfekcji (na przykład w wannach do masażu wodnego). Z punktu widzenia użytkownika można powiedzieć, że brom jest środkiem dezynfekcyjnym pośrednim między chlorem a aktywnym tlenem.
4.3 Zapobieganie rozwojowi glonów
Glony (algi) należą do najstarszych form życia na ziemi. Wśród 10 000 ich rodzajów istnieją niestety też takie, które czują szczególnie dobrze w wodzie basenowej. Glony są roślinnymi mikroorganizmami, które wytwarzają niepożądane substancje organiczne będące idealną pożywką dla bakterii i grzybów. Rozmnażanie i rozrastanie się glonów następuje poprzez zarodniki, które przenoszone przez kurz w powietrzu dostają się do basenów i to również krytych. Jest to zatem wystarczający powód, aby temu rozwojowi zapobiegać.
Powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne nie zawsze wystarczają do zwalczania glonów. Na dodatek niektóre glony mogą być odporne na chlor, ponieważ chlor nie zawsze może skutecznie penetrowąć przez śluzowate pokrycia większych kolonii glonów.
4.4 Koagulacja
Woda w basenie jest filtrowana w celu usunięcia zanieczyszczeń i zmętnienia. Filtr jest jednak zdolny do wyłapywania cząsteczek zanieczyszczeń tylko do pewnej ich wielkości. Najmniejsze zanieczyszczenia mogą być usunięte dopiero po podjęciu dodatkowych kroków. Koagulacja umożliwia zatrzymanie na filtrze piaskowym najdrobniejszych zanieczyszczeń, a także zanieczyszczeń częściowo rozpuszczonych w wodzie.
Koagulant jest dozowany przed filtrem i powoduje tworzenie się w wodzie kłaczków, otaczających najdrobniejsze zanieczyszczenia. Na powierzchni kłaczków osiadają kolejno następne zanieczyszczenia powodując wzrost ich wielkości i możliwość całkowitego osadzenia na piaskowym złożu filtracyjnym. W czasie przepłukiwania wstecznego filtra zanieczyszczenia te zostają całkowicie usunięte. koagulacja Prawidłowa koagulacja wzmacnia dodatkowo działanie zastosowanych środków dezynfekujących. Uzyskuje się tą drogą lepszą jakość wody bez widocznego zmętnienia, a kąpiel w niej jest przyjemniejsza. Dotyczy to wszystkich programów pielęgnacyjnych, a w szczególności jest szczególnie widoczne przy stosowaniu aktywnego tlenu. W rezultacie filtrowana woda jest krystalicznie klarowna i czysta.

© 2010 Funam Sp. z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone. dezynfekcja wody basenowej - czyszczenie basenów - pompy dozujace - analiza wody
elektroliza soli - fotometry - stacje dozujace