Funam Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław
tel.: 71 364 37 57 faks : 71 364 55 23 napisz do nas info@funam.pl

Home
»Stacje uzdatniania wody«
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
» Fontanny «
Lista realizacji
Referencje
Kontakt
do góry do góry
Automatyzacja procesów technologicznych
W projektowanych i realizowanych "pod klucz" obiektach związanych z ochroną środowiska takich jak : stacje uzdatniania wody, pompownie, oczyszczalnie ścieków - stosujemy nowoczesne układy sterowania i nadzoru. Oferujemy natępujące układy sterowania :

 • wyposażone w sterowniki mikroprocesorowe o konfiguracji dopasowanej do zadania, komunikujące się z układem sterującym za pomocą pulpitu operatorskiego,
 • z możliwością rozbudowy systemu, łączenia elementów między sobą, połączenia z systemem nadrzędnym,
 • odporne na zakłócenia i zaniki napięcia zasilania,
 • za "rozsądną cenę".
Nasze układy sterowania oferują możliwość budowy systemu z pojedynczych - niezależnych - modułów, które można łączyć ze sobą, rozbudowywać o system nadrzędny, lokalny lub sterowany zdalnie.
Indywidualne moduły sterownicze do wyspecjalizowanych zadań :
MF1 - moduł sterowania 2 filtrami pośpiesznymi z zaworami 6-położeniowymi:
 • układ zapewnia współpracę z pompami sieciowymi, pompą płuczącą i dmuchawą,
 • posiada zabezpieczenie przed stanami awaryjnymi,
 • jest w pełni odporny na zaniki napięcia zasilania,
 • umożliwia pracę w trybie ręcznym,
 • zmiana parametrów procesu za pośrednictwem prostego pulpitu operatorskiego.
MF2 - moduł sterowania 2...8 filtrami pospiesznymi z zaworami 6-położeniowymi
 • funkcje jak dla MF1,
 • dodatkowo możliwość zastosowania pulpitu operatorskiego o rozbudowanych funkcjach.
MF3 - moduł sterowania 8...14 filtrami pośpiesznymi z zaworami 6-położeniowymi
 • funkcje jak dla MF2,
MP1 - moduł sterowania zestawem pompowym - maksymalnie 5 pomp
 • układ zapewnia współpracę z przetwornikami ciśnienia i przepływomierzami,
 • w każdym zestawie pompowym stosowana jest przetwornica częstotliwości pracująca w trybie "kroczącym",
 • zabezpieczenie przed stanami awaryjnymi,
 • możliwa praca zestawu w trybie półautomatycznym (awaryjnym - z pominięciem przetwornicy częstotliwości i sterownika),
 • możliwość podziału na 2 zestawy pompowe (2 strefy ciśnień),
 • zmiana parametrów procesu za pośrednictwem prostego pulpitu operatorskiego.
MP2 - moduł sterowania podwójnym zestawem pompowym - maksymalnie 10 pomp
 • funkcje jak dla MP1.
Dla w/w wymienionych modułów sterowania istnieje możliwość zastosowania wizualizacji procesu na panelu graficznym lub ekranie monitora.
Kompleksowe systemy sterowania dla stacji uzdatniania wody, pompowni, oczyszczalni ścieków, itp.
 • optymalizacja kosztów poprzez staranny dobór sterownika do wymagań obiektu,
 • nadzór nad obiektem w zależności od preferencji klienta:
  • poprzez pulpit operatorski
  • poprzez pulpit graficzny
  • poprzez system wizualizacji (komputer PC z monitorem graficznym)
 • funkcje archiwizacji zdarzeń nawet w przypadku prostych systemów ("czarna skrzynka"),
 • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury pomiarowej.
Stacje uzdatniania wody
Nowoczesne technologie uzdatniania wody dostosowane do różnorodnego składu chemicznego wody.
Automatyczne płukanie filtrów.
Możliwość pracy w systemie pojedynczej lub podwónej filtracji.
Sterowanie pojedynczym lub podwójnym zestawem pompowym (2 strefy ciśnień).
Ustalanie ciśnienia w sieci w zależności od rozbioru wody (tryb pracy ekonomicznej).
Pompownie
Pompy w zestawach pompowych pracują w układzie automatycznej regulacji ciśnienia (regulator PID), z płynną regulacją prędkości obrotowej silników, zasilanych "kroczącą" przetwornicą częstotliwości. Kontrolowana jest praca każdej pompy w zestawie. Czas pracy pomp jest programowo wyrównywany.
Oczyszczalnie ścieków
Zastosowanie technologii napowietrzania ścieków z zastosowaniem płynnej regulacji wydajności dmuchaw. Nadzór nad procesem z wykorzystaniem pomiarów zawartości tlenu, temperatury i odczynu pH. Układy sterowania dopasowane do różnych wielkości oczyszczalni.

Zintegrowane systemy nadzoru zespołu obiektów
zapewniają bezobsługową pracę stacji poprzez połączenie systemu sterowania pojedynczego obiektu z centralnym systemem nadzoru, za pomocą łączy modemowych.
© 2010 Funam Sp. z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone. dezynfekcja wody basenowej - czyszczenie basenów - pompy dozujace - analiza wody
elektroliza soli - fotometry - stacje dozujace