Funam Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław
tel.: 71 364 37 57 faks : 71 364 55 23 napisz do nas info@funam.pl

Home
»Stacje uzdatniania wody«
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
Oferowane wyroby
Lista realizacji
Referencje
» Fontanny «
Lista realizacji
Referencje
Kontakt
do góry do góry
Zakres działalności i oferta
Firma FUNAM specjalizuje się w realizacji nowych oraz modernizacji istniejących obiektów basenowych - w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych instalacji technologicznych uzdatniania wody basenowej.

ZAKRES DZIAŁALNOśCI I OFERTA
 • Konsultacje na etapie koncepcji i projektu architektonicznego
 • Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
 • Kompletne kosztorysy
 • Nadzór nad pracami budowlanymi niecek basenowych
 • Montaż elementów podlegających zabudowie w trakcie wykonywania niecki (przejścia, obudowy itp.)
 • Montaż instalacji zasilającej nieckę basenową
 • Wykonanie kompletnej instalacji technologicznej uzdatniania wody
 • Wykonanie instalacji elektrycznej oraz układów automatyki w zakresie technologii uzdatniania wody
 • Systemy wizualizacji procesów technologicznych uzdatniania wody wraz z archiwizacją danych
 • Montaż układów automatycznego dozowania środków chemicznych
 • Dostawy i szkolenia z zakresu użycia specjalistycznych środków chemicznych do dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej oraz utrzymywania czystości w pomieszczeniach basenowych
 • Dostawa i szkolenie z zakresu zastosowania ręcznych i automatycznych odkurzaczy basenowych
 • Montaż i uruchomienie Whirlpool'i
 • Rozruchy technologiczne
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obiektów basenowych
Firma FUNAM jest autoryzowanym przedstawicielem firm:
 • BAYROL (Niemcy) w zakresie:
  • urządzeń pomiarowo-regulacyjnych i dozujących do uzdatniania i automatycznej kontroli parametrów higieniczno-sanitarnych wody basenowej
  • środków chemicznych do uzdatniania i pielęgnacji wody basenowej oraz czyszczenia basenów i pomieszczeń basenowych
 • EMEC (Włochy) w zakresie pomp dozujących.
 • IBG (Holandia)wzakresie:
  • kształtek PVC-U i PVC-C
  • rur PVC-U
 • PRAHER (Austria) w zakresie:
  • armatury PVC, PP, PVDF
  • akcesoriów basenowych
  • elementów zbrojenia niecki z tworzywa (skimmery, przejścia, dysze)
  • odkurzaczy basenowych
 • MAYTRONICS (Izraeli w zakresie:
  • odkurzaczy do basenów o długości do 12 m, serii Dolphin - Moby, Magic, Dynamic Plus, Diagnostic 2001
  • odkurzaczy do basenów o długości do 25 m serii Dolphin - Diagnostic 3001 i Dynamic PROX
  • odkurzaczy do basenów o długości do 60 m, serii Dolphin 2x2
 • RIVIERA-POOL w zakresie:
  • gotowych basenów z żywic poliestrowych (typu family, classic, superclassic)
  • Whirlpool'i
INFORMACJE DODATKOWE

Firma FUNAM posiada przy ul.Mokronoskiej 2 we Wrocławiu hurtownie (kształtki, armatura, środki chemii basenowej) i magazyn części zamiennych oraz serwis do urządzeń kontrolno-pomiarowych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej a także podstawowy asortyment gotowych basenów, akcesoriów basenowych pomp dozujących i odkurzaczy basenowych.
© 2010 Funam Sp. z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone. dezynfekcja wody basenowej - czyszczenie basenów - pompy dozujace - analiza wody
elektroliza soli - fotometry - stacje dozujace