Zakres Usług

HISTORIA I ZAKRES USŁUG

Firma „FUNAM” Sp. z o.o. została powołana w 1989 roku przez czterech wspólników, byłych absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.
„FUNAM” Sp. z o.o. bazuje w 100% na kapitale polskim.

Firma „FUNAM” powstała w 1989 roku jako spółka z o.o. i została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu w dniu 19.06.1989 r. pod numerem H1103, następnie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000031395 (https://ems.ms.gov.pl/krs; www.ekrs.ms.gov.pl).

„FUNAM” Sp. z o.o. bazuje w 100% na kapitale polskim i została powołana przez czterech wspólników, byłych absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

W skład Zarządu weszli:

dr inż. Przemysław Tomeczko
dr inż. Bartłomiej Stasiaczek
dr inż. Paweł Rosienkiewicz
mgr inż. Cezary Grossman

Prezesem Zarządu jest dr inż. Przemysław Tomeczko.

Mimo, że właściciele firmy są z wykształcenia inżynierami mechanikami, to od początku profil działalności ukierunkowano na działalność w obszarze szeroko pojętej problematyki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem technologii uzdatniania wody.

Po kilku latach szybkiego rozwoju firma umocniła swoją pozycję na rynku w obszarze budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody dla celów komunalnych, basenowych jak i przemysłowych.

Obecna siedziba mieści się we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 2.
Dysponujemy halą magazynowo – produkcyjną oraz utwardzonym placem manewrowym o powierzchni 0,8 ha.

Do chwili obecnej wykonaliśmy od podstaw lub zmodernizowaliśmy w różnym zakresie kilkaset obiektów na terenie całej Polski.

Przykładowe realizacje dostępne są w zakładce STACJE UZDATNIANIA WODY, GALERIA ZDJĘĆ.

Odrobina wspomnień, wywiad dla Biuletynu DIG z marca 1998 roku.Biuletyn DIG_marzec 1998_FUNAM-Wywiad

 Wspomnienie

Firma prowadzi działalność projektową, usługową i handlową.

Usługi w zakresie:

 • budowy automatycznych stacji uzdatniania wody (SUW)
 • modernizacji i rozbudowy istniejących SUW
 • wymiany złóż filtracyjnych
 • prowadzenia rozruchów technologicznych
 • prowadzenia badań technologicznych
 • montażu układów sterowania
 • ekspertyzy i doradztwa technicznego
 • realizacji dostaw inwestorskich
 • wykonywanie instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej

Produkcja:

 • kontenerowe stacje uzdatnianie wody i oczyszczalnie ścieków
 • filtry automatyczne do stacji uzdatniania wody
 • zestawy pompowe
 • złoża katalityczne Defeman
 • szafy zasilająco-sterujące
 • zbiorniki magazynowe wody
 • desorbery do napowietrzania wody

Projektowanie obejmujące:

 • opracowanie projektów stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji technologicznych basenów kąpielowych
 • instalacje z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej projektowane ze wspomaganiem komputerowym CAD-3D
 • systemy sterowania stacji uzdatniania z możliwością graficznej wizualizacji przebiegu procesu technologicznego uzdatniania wody

Handel:

 • dystrybucja rur
 • dystrybucja środków chemii basenowej dla basenów publicznych i prywatnych
 • dystrybucja odkurzaczy basenowych i pomp ciepła
 • dystrybucja układów do automatycznego dozowania środków chemii basenowej
 • sprzedaż materiałów filtracyjnych

www.maytronics.pl

Adres

"FUNAM" Sp. z o.o.
ul.Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

Fax

71 364 55 23