„FUNAM” SP. Z O.O.

Uzdatnianie Wody

PROJEKTOWANIE, BUDOWA I MODERNIZACJA AUTOMATYCZNYCH STACJI UZDATNIANIA WODY

„FUNAM” SP. Z O.O.

Uzdatnianie Wody

BUDOWA NOWOCZESNYCH INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ORAZ ZE STALI NIERDZEWNEJ

„FUNAM” SP. Z O.O.

Uzdatnianie Wody

PRODUKCJA ZŁÓŻ KATALITYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODMANGANIANIA WODY

„FUNAM” SP. Z O.O.

Uzdatnianie Wody

WIZUALIZACJA PRZEBIEGU PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

„FUNAM” SP. Z O.O.

Uzdatnianie Wody

EKSPERTYZY I DORADZTWO TECHNICZNE

„FUNAM” SP. Z O.O.

Uzdatnianie Wody

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI

„FUNAM” LTD.

Water Treatment Processes

DESIGN, CONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF AUTOMATIC WATER TREATMENT STATIONS

„FUNAM” LTD.

Water Treatment Processes

CONSTRUCTION OF MODERN TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS FOR WATER TREATMENT MADE OF PLASTIC AND STAINLESS STEEL

„FUNAM” LTD.

Water Treatment Processes

PRODUCTION OF DEFEMAN FILTERATION DEPOSIT

„FUNAM” LTD.

Water Treatment Processes

SYSTEMS OF AUTOMATIC CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES

„FUNAM” LTD.

Water Treatment Processes

VISUALIZATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESSES

„FUNAM” LTD.

Water Treatment Processes

EXPERTISE AND TECHNICAL CONSULTING

HISTORIA I ZAKRES USŁUG

Firma „FUNAM” Sp. z o.o. została powołana w 1989 roku przez czterech wspólników, byłych absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.
„FUNAM” Sp. z o.o. bazuje w 100% na kapitale polskim.

„FUNAM” Sp. z o.o. prowadzi działalność projektowo-budowlaną, usługową i handlową.

Do chwili obecnej wykonaliśmy od podstaw lub zmodernizowaliśmy w różnym zakresie kilkaset obiektów na terenie całej Polski.

Siedziba „FUNAM” Sp. z o.o. znajduje się we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej. Dysponujemy biurowcem, halą magazynowo – produkcyjną oraz utwardzonym placem manewrowym o powierzchni 0,8 ha.

HISTORY AND SCOPE OF SERVICES

The company „FUNAM” LTD. 100% based on Polish capital, was founded in 1989 by four partners, former graduates and research workers of the Wrocław University of Science and Technology.

„FUNAM” LTD. conducts design and construction, service and commercial activities.

Until now, we have constructed or modernized to a various extent several hundred facilities in whole Poland.

The headquarters of „FUNAM” LTD. is located in Wrocław on Mokronoska Street. We have an office building, a warehouse and production hall and a hardened maneuver yard with an area of 0.8 ha.

"FUNAM" Sp. z o.o.

Stacje Uzdatniania Wody

"FUNAM" Sp. z o.o.

Struktura Firmy

"FUNAM" Sp. z o.o.

Aktualności

"FUNAM" Sp. z o.o.

Kontakt

Adres

"FUNAM" Sp. z o.o.
ul.Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

Fax

71 364 55 23