Podpisanie umowy na przebudowę istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody „Dębowiec” oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ulicy Kalinowej w Strzelcach Wielkich Lorem ipsum dolor sit...